kerk

VIERINGEN
(voor meer informatie, zie kerkblad)

perlenbuch neu

 2019

Zondag 06 jan  10.30 u
Communieviering 
voorganger: Cor v.d. Sluis

Zondag 13 jan 10.30 u
Eucharistieviering
voorganger: Wil Veldhuis

Zondag 20 jan 10.30 u
Communieviering
voorganger: Ria Welters

Zondag 27 jan 10.30 u
Communie / Familieviering
Voorganger: Veronica
Selleger met Familiekoor
o.l.v. Hans Verburg

Zondag 03 feb Eucharistieviering
Voorganger: Joachim Skiba

OVERWEGINGEN

Kerstmorgen 2018

DSC_8907.jpg

Op Kerstmorgen 25 dec 2018
was de Overweging van Cecile
Maagdenberg, wilt u deze
nogmaals lezen klik dan op:

2018 12 25 CM Overweging Kerstmorgen

Het thema van de viering op

zondag, 27 mei 2018  was:
'Helden en Heiligen'. 
Hieronder de overweging van
Cecile Maagdenberg.
Voor u om na te lezen, klik op: 

Maria van Magdala

Wie is Herder..., 

Tijdens de viering op 09 juli 
werd de overweging uitge-
sproken door lekenvoor-
ganger: Cor van der Sluis. 
Klik op:

'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

In de viering van 03 september
sprak Cecile Maagdenberg in
haar overweging over beleving.
Klik op:
'De Wereld Draait Door'

Tijdens de Vriendschapsviering,
met als thema: 'Vrijheid in je Geloof',
van 12 nov. 2017 in de Paaskerk
was de onderstaande overweging
van Cecile Maagdenberg:

Klik op: Vrijheid in je Geloof 

 

 

Kerkblad

Voor inzage in het blad
M&M Martha en Maria
November / december 2018
ga naar www. parochienet.nl

        Kerkblad

  Maria Koninginkerk 

6f5618b321004667a5bcb48ebcada6a2c0793e51  Beate Heinen  17 dec 18.jpg

Kerst 2018 / januari 2019

Voor inzage in bovenstaande
Bijlage klik dan op 
de afb.
Kopij voor Maria Koninginblad
februari 2019 inleveren voor
18 januari 2019

in Word aan:
gerdavesters19@kpnmail.nl 


Bijlage kerkblad april 2017
Bijlage kerkblad maart 2017
Bijlage kerkblad februari 2017
Bijlage kerkblad dec 2016/jan 2017

De kerkbladen van alleen de MKK vanaf november 

2014 t/m jan 2016 staan in het menu 'KERKBLAD'

 

Agenda

DSCF0869

2018

23 dec 16.30 u
Kerstspel en
Kindje Wiegen In de 
Maria Koninginkerk

25 dec 09.30 u
Kerstontbijt in de foyer
Maria Koninginkerk

31 dec 17.00 u
Oecum. Oudejaars -
viering in de Paaskerk
voorganger: Veronica 
Selleger (MKK) daarna
gezellig samenzijn

2019

14 feb 20.00 u
Bijeenkomst Maria 
Koningin Raad in foyer 
Maria Koningin kerk

 

Klik op de onderstaande 
'gele' zinnen voor inzage 
in de Vastenbrief  

Vastenbrief 2018 van
Kardinaal W. Eijk 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

LIEF EN LEED

 

DSCF0869

IN MEMORIAM

Qruinus Martinus Sluijs

QrienSluijs

Op 10 april 2018 is Qrien Sluijs
overleden. Voor inzage in het
In Memoriam klik op:

Quirinus Martinus Sluijs

Theodora Johanna 

Efdé

2016 3

Op 18 april 2018 is Thea Efdé
overleden. Voor inzage in het
In Memoriam klik op:

Theodora Johanna Efdé

Oud parochiaan 

Henriëtte Beemster - 
                van der Bijl

Henriette Beemster.jpg

Op 06 februari 2018 is overleden
Henriëtte Beemster - van der Bijl

Voor inzage in het memoriam 
klik op: 
Henriëtte Beemster - van der Bijl

Mw. Joke van Rijkom-

                 Stuyvenberg

2017 10 22 Joke v Rijkom

Op 05 oktober 2017 is
Joke van Rijkom overleden.
Voor inzage in het
In Memoriam:
Klik op: 
Mw. Joke van Rijkom

 

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur