kerk

VIERINGEN
(voor meer informatie, zie kerkblad)

perlenbuch neu

 2019

Zondag 05 mei 10.30 u
5de  z.v.d. 40 dagentijd
Eucharistieviering
Voorganger: Joachim Skiba

Zondag 12 mei 10.30 u
Communieviering 
Voorganger: Cor van der Sluis

Zondag 19 mei 10.30 u
Oecum. Vriendschapsviering 
met leden Paaskerk in de
Maria Koninginkerk
voorgangers: ds. Christine van
den End-Kranenburg en 
Gerard van der Heide met 
gelegenheidskoor o.l.v. Kees
de Bruijn

Zondag 26 mei 10.30 u
Eucharistieviering
voorganger: Wil Veldhuis met
koor o.l.v. Reeuwert Tromp

Donderdag 30 mei 10.30 u
Hemelvaartsdag
Communieviering
voorganger: Riet van Wanrooij

OVERWEGINGEN

Op Paasmorgen, 21 april ging
Cecile Maagdenberg voor in een
bijzondere viering. Klik op
Paasmorgen enz. dan kunt u haar
overweging nog eens lezen. 

  'Paasmorgen 21 april 2019'

In de Oec. Vriendschap-viering
van 17 febr. in de Paaskerk werd
de Overweging uitgesproken  door
Gerard van der Heide. 
Klik op 'Gast-Vriendschap', dan 
kunt u deze nog eens lezen. 

'Gast-Vriendschap' 

Kerstmorgen 2018

DSC_8907.jpg

Op Kerstmorgen 25 dec 2018
was de Overweging van Cecile
Maagdenberg, wilt u deze
nogmaals lezen klik dan op:

2018 12 25 CM Overweging Kerstmorgen

Het thema van de viering op

zondag, 27 mei 2018  was:
'Helden en Heiligen'. 
Hieronder de overweging van
Cecile Maagdenberg.
Voor u om na te lezen, klik op: 

Maria van Magdala

Wie is Herder..., 

Tijdens de viering op 09 juli 
werd de overweging uitge-
sproken door lekenvoor-
ganger: Cor van der Sluis. 
Klik op:

'De zachte krachten zullen
zeker winnen'

In de viering van 03 september
sprak Cecile Maagdenberg in
haar overweging over beleving.
Klik op:
'De Wereld Draait Door'

Tijdens de Vriendschapsviering,
met als thema: 'Vrijheid in je Geloof',
van 12 nov. 2017 in de Paaskerk
was de onderstaande overweging
van Cecile Maagdenberg:

Klik op: Vrijheid in je Geloof 

 

 

Kerkblad

Voor inzage in het blad
M&M Martha en Maria
mei / juni 2019, ga
naar www. parochienet.nl

 

Kerkblad van de
Maria Koninginkerk: 

 ‘Maria Boodschap’

   Kerkblad Maria Koningin
Geloofsgemeenschap Baarn,
 behorend tot de HH. Martha 
   & Maria Parochie

300px Andrea Mantegna 108 Gemaldegalerie Berlijn 5

             MEI 2019

 Voor inzage in bovenstaande
'Maria Boodschap'
klik dan op de afbeelding.


Kopij voor 'Maria Boodschap'
mei 2019 inleveren voor
18 april 2019 in Word aan: 

gerdavesters19@kpnmail.nl 

Bijlage kerkblad april 2017
Bijlage kerkblad maart 2017
Bijlage kerkblad februari 2017
Bijlage kerkblad dec 2016/jan 2017

De kerkbladen van alleen de MKK vanaf november 

2014 t/m jan 2016 staan in het menu 'KERKBLAD'

HISTORIE MARIA KONINGINKERK

In november 2009 heeft de toen
nog Maria Koninginparochie haar
50 jarig jubileum gevierd. (Nu is
de Maria Koningin Gemeenschap
een onderdeel van de 
Martha&Maria Parochie)

Komende herfst 2019 wordt het
60 jarig bestaan van onze Maria
Koningin gevierd. Die laatste 10
jaar moet nog aangevuld worden.
Als u op het onderstaand Maria
beeldje klikt, dan kunt u lezen
wat onze Gemeenschap in die
50 jaar zoal beleefd heeft. 
Veel leesplezier. 

Maria Koningin

 

Agenda

DSCF0869

2019 

 

04 mei Nationale Dodenherdenking

08 mei 09.00 u
Schoonmaken v.d. Maria Koninginkerk

08 mei 19.30 u - 20.30 u
Repetitie koor Vriendschapsviering
in de Paaskerk

12 mei 11.45 u - 12.45 u
Repetitie koor Vriendschapsviering
in de Paaskerk

15 mei 19.30 u - 20.30 u
Repetitie koor Vriendschapsviering
in de Paaskerk

25 mei 16.30 u
Vesper Bach Cantorij in de 
Pauluskerk 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF

Klik op de onderstaande 
'gele' zinnen voor inzage
in de Vastenbrief  

Vastenbrief 2019 van
Kardinaal W. Eijk 

BRIEF VAN :
PAUS FRANCISCUS

vluchtelingenvraagstuk

 

2009 10130001

LIEF EN LEED

 

DSCF0869

IN MEMORIAM

Qruinus Martinus Sluijs

QrienSluijs

Op 10 april 2018 is Qrien Sluijs
overleden. Voor inzage in het
In Memoriam klik op:

Quirinus Martinus Sluijs

Theodora Johanna 

Efdé

2016 3

Op 18 april 2018 is Thea Efdé
overleden. Voor inzage in het
In Memoriam klik op:

Theodora Johanna Efdé

Oud parochiaan 

Henriëtte Beemster - 
                van der Bijl

Henriette Beemster.jpg

Op 06 februari 2018 is overleden
Henriëtte Beemster - van der Bijl

Voor inzage in het memoriam 
klik op: 
Henriëtte Beemster - van der Bijl

Mw. Joke van Rijkom-

                 Stuyvenberg

2017 10 22 Joke v Rijkom

Op 05 oktober 2017 is
Joke van Rijkom overleden.
Voor inzage in het
In Memoriam:
Klik op: 
Mw. Joke van Rijkom

 

 

Maria Koninginkerk Baarn

Maatkampweg 18
3742 XM BAARN

E-mail: mkp@hetnet.nl
Telefoon: 035-5413470
dringend geestelijke hulp: 035-6035518

Vieringen
Elke z
ondag om 10.30 uur